98-921-282-1866+

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: «امروز سالروز تولد دانمشند بزرگ ایرانی، خوارزمی است که نقش مهمی در ریاضیات جدید که پایه علوم کامپیوتر است را داشته است. به همین دلیل امروز در جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است. ما تقارن روز فناوری اطلاعات و برگزاری نشست امروز را به فال نیک می‌گیریم.»

او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای برای سازمان اکو قائل است، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده است تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.»

زارع‌پور اضافه کرد: «با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.» به گفته او، پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی به دست آمده است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.

او در ادامه تصریح کرد: «امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می‌کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.»

بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، در ادامه این نشست خسرو ناظری، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو، در سخنرانی خود با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تأکید کرد که این پیشرفت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد.

او با بیان این که با افزایش نقش پلتفرم‌ها نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد، توضیح داد: «باید راه حل‌های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.»

دبیر کل اکو تصریح کرد: «ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت‌های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.»

ناظری با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای عضو اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی را تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.

دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو نیز اشاره کرده و گفت: «این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا اقدام کند.»

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: «امروز سالروز تولد دانمشند بزرگ ایرانی، خوارزمی است که نقش مهمی در ریاضیات جدید که پایه علوم کامپیوتر است را داشته است. به همین دلیل امروز در جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است. ما تقارن روز فناوری اطلاعات و برگزاری نشست امروز را به فال نیک می‌گیریم.»

او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای برای سازمان اکو قائل است، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده است تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.»

زارع‌پور اضافه کرد: «با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.» به گفته او، پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی به دست آمده است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.

او در ادامه تصریح کرد: «امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می‌کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.»

بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، در ادامه این نشست خسرو ناظری، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو، در سخنرانی خود با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تأکید کرد که این پیشرفت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد.

او با بیان این که با افزایش نقش پلتفرم‌ها نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد، توضیح داد: «باید راه حل‌های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.»

دبیر کل اکو تصریح کرد: «ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت‌های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.»

ناظری با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای عضو اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی را تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.

دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو نیز اشاره کرده و گفت: «این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا اقدام کند.»

 

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: «امروز سالروز تولد دانمشند بزرگ ایرانی، خوارزمی است که نقش مهمی در ریاضیات جدید که پایه علوم کامپیوتر است را داشته است. به همین دلیل امروز در جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است. ما تقارن روز فناوری اطلاعات و برگزاری نشست امروز را به فال نیک می‌گیریم.»

او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای برای سازمان اکو قائل است، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده است تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.»

زارع‌پور اضافه کرد: «با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.» به گفته او، پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی به دست آمده است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.

او در ادامه تصریح کرد: «امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می‌کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.»

بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، در ادامه این نشست خسرو ناظری، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو، در سخنرانی خود با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تأکید کرد که این پیشرفت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد.

او با بیان این که با افزایش نقش پلتفرم‌ها نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد، توضیح داد: «باید راه حل‌های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.»

دبیر کل اکو تصریح کرد: «ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت‌های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.»

ناظری با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای عضو اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی را تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.

دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو نیز اشاره کرده و گفت: «این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا اقدام کند.»

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: «امروز سالروز تولد دانمشند بزرگ ایرانی، خوارزمی است که نقش مهمی در ریاضیات جدید که پایه علوم کامپیوتر است را داشته است. به همین دلیل امروز در جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است. ما تقارن روز فناوری اطلاعات و برگزاری نشست امروز را به فال نیک می‌گیریم.»

او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای برای سازمان اکو قائل است، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده است تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.»

زارع‌پور اضافه کرد: «با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.» به گفته او، پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی به دست آمده است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.

او در ادامه تصریح کرد: «امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می‌کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.»

بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، در ادامه این نشست خسرو ناظری، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو، در سخنرانی خود با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تأکید کرد که این پیشرفت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد.

او با بیان این که با افزایش نقش پلتفرم‌ها نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد، توضیح داد: «باید راه حل‌های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.»

دبیر کل اکو تصریح کرد: «ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت‌های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.»

ناظری با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای عضو اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی را تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.

دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو نیز اشاره کرده و گفت: «این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا اقدام کند.»

 

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: «امروز سالروز تولد دانمشند بزرگ ایرانی، خوارزمی است که نقش مهمی در ریاضیات جدید که پایه علوم کامپیوتر است را داشته است. به همین دلیل امروز در جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است. ما تقارن روز فناوری اطلاعات و برگزاری نشست امروز را به فال نیک می‌گیریم.»

او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای برای سازمان اکو قائل است، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده است تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.»

زارع‌پور اضافه کرد: «با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.» به گفته او، پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی به دست آمده است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.

او در ادامه تصریح کرد: «امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می‌کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.»

بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، در ادامه این نشست خسرو ناظری، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو، در سخنرانی خود با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تأکید کرد که این پیشرفت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد.

او با بیان این که با افزایش نقش پلتفرم‌ها نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد، توضیح داد: «باید راه حل‌های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.»

دبیر کل اکو تصریح کرد: «ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت‌های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.»

ناظری با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای عضو اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی را تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.

دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو نیز اشاره کرده و گفت: «این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا اقدام کند.»

 

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: «امروز سالروز تولد دانمشند بزرگ ایرانی، خوارزمی است که نقش مهمی در ریاضیات جدید که پایه علوم کامپیوتر است را داشته است. به همین دلیل امروز در جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است. ما تقارن روز فناوری اطلاعات و برگزاری نشست امروز را به فال نیک می‌گیریم.»

او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای برای سازمان اکو قائل است، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده است تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.»

زارع‌پور اضافه کرد: «با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.» به گفته او، پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی به دست آمده است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.

او در ادامه تصریح کرد: «امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می‌کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.»

بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، در ادامه این نشست خسرو ناظری، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو، در سخنرانی خود با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تأکید کرد که این پیشرفت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد.

او با بیان این که با افزایش نقش پلتفرم‌ها نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد، توضیح داد: «باید راه حل‌های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.»

دبیر کل اکو تصریح کرد: «ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت‌های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.»

ناظری با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای عضو اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی را تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.

دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو نیز اشاره کرده و گفت: «این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا اقدام کند.»

 

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: «امروز سالروز تولد دانمشند بزرگ ایرانی، خوارزمی است که نقش مهمی در ریاضیات جدید که پایه علوم کامپیوتر است را داشته است. به همین دلیل امروز در جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است. ما تقارن روز فناوری اطلاعات و برگزاری نشست امروز را به فال نیک می‌گیریم.»

او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای برای سازمان اکو قائل است، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده است تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.»

زارع‌پور اضافه کرد: «با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.» به گفته او، پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی به دست آمده است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.

او در ادامه تصریح کرد: «امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می‌کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.»

بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، در ادامه این نشست خسرو ناظری، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو، در سخنرانی خود با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تأکید کرد که این پیشرفت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد.

او با بیان این که با افزایش نقش پلتفرم‌ها نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد، توضیح داد: «باید راه حل‌های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.»

دبیر کل اکو تصریح کرد: «ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت‌های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.»

ناظری با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای عضو اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی را تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.

دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو نیز اشاره کرده و گفت: «این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا اقدام کند.»

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: «امروز سالروز تولد دانمشند بزرگ ایرانی، خوارزمی است که نقش مهمی در ریاضیات جدید که پایه علوم کامپیوتر است را داشته است. به همین دلیل امروز در جمهوری اسلامی ایران روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شده است. ما تقارن روز فناوری اطلاعات و برگزاری نشست امروز را به فال نیک می‌گیریم.»

او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای برای سازمان اکو قائل است، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نیز تلاش کرده است تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.»

زارع‌پور اضافه کرد: «با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.» به گفته او، پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی به دست آمده است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.

او در ادامه تصریح کرد: «امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می‌کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.»

بنا بر گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، در ادامه این نشست خسرو ناظری، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو، در سخنرانی خود با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تأکید کرد که این پیشرفت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی و مثبت داشته باشد.

او با بیان این که با افزایش نقش پلتفرم‌ها نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد، توضیح داد: «باید راه حل‌های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.»

دبیر کل اکو تصریح کرد: «ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت‌های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.»

ناظری با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای عضو اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی را تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.

دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو نیز اشاره کرده و گفت: «این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا اقدام کند.»

 

Author

admin

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *